Hrvatsko planinarsko društvo MIV Varaždin

Najbolja planinarska udruga u 2014. godini od 333 članice HPS-a

Kontaktirajte nas

Planinarska kuća M. Hirtz

tel: 091 550 55 93
mail: pdjablanac@gmail.com

Kada smo dostupni

Svake srijede od 18:00 – 19:00

Gdje nas pronaći

Trakošćanska ulica 24

OFC stranica na FB

facebook.com/hpdmiv.varazdin/

Broj računa

HR2423400091116025246 u PBZ

UPRAVNI ODBOR:

Goran Tišljar, predsjednik
099 446 9822
goran.tisljar@gmail.com

Marija Njegovec, tajnica
099 315 2284
marija.njegovec290559@gmail.com

Terezija Lazar, blagajnica Društva
091 149 3377
terezija.lazar@gmail.com

Vesna Brezovec, financijski analitičar
095 901 6698
vesnabrezovec4@gmail.com

Ana Bahun, učlanjenje i evidencija Društva
098 131 8888
ana.bahun@gmil.com

Terezija Garafolić, predsjednica Komisije za priznanja
098 809 420
tea.garafolic@gmail.com

Slavko Melnjak, predsjednik Gospodarske komisije
099 7060175
slavko.melnjak973@gmail.com

Ljubica Šargač, ekonom
091 572 1092
ljubasargac@gmail.com

Jelena Ruk, predsjednica Informativne sekcije
091 603 6650
jelena.ruk.vz@gmail.com

Tanja Potrebica, predsjednica Izletničke i Vodičke sekcije
098 646 815
tanja.potrebica@gmail.com

Marko Pokos, predsjednik Visokogorske sekcije
091 514 8465
markopokos@gmail.com

Srećko Sekulić, predsjednik Sekcije „ST-IJ“
095 861 0159
ssekulic54@gmail.com

Siniša Miličić, predsjednik Sekcije za održavanje puteva
099 593 4403
sinisa.milicic@gmail.com

Siniša Vrbanić, predsjednik Sekcije za rad s mladima “Čevo“
099 803 7033
sinisa.vrbanic042@gmail.com

Marija Schubert, predsjednica Orijentacijske sekcije
099 201 6350
marija.schubert.anadolac@gmail.com

RUKOVODSTVO VODIČKE I IZLETNIČKE SEKCIJE:

Tanja Potrebica, predsjednica
098 646 815
tanja.potrebica@gmail.com

Vladka Češnjaj, zamjenica predsjednika

Jelena Ruk, član
091 6036 650
jelena.ruk.vz@gmail.com

Srečko Sekulić, član
095 8610 159
ssekulic54@gmail.com

Detić Lidija, član
091 5918 102
kedobrolids@gmail.com
kedobro@yahoo.co

RUKOVODSTVO VISOKOGORSKE SEKCIJE:

Marko Pokos, predsjednik
091 514 8465
markopokos@gmail.com

Tanja Potrebica, zamjenica predsjednika
098 646 815
tanja.potrebica@gmail.com

Nikola Šebrek, član
091 543 8714
makina.118@gmail.com

Mladen Galinec, član
098 523 005
mladengalinec@gmail.com

Siniša Vrbanić, član
0998037033
sinisa.vrbanic042@gmail.com

Dunja Ivić, član
097 745 5217
ivicdunja87@gmail.com

Davor Furlan, član
091 190 9210
furlan.coco.davor@gmail.com

RUKOVODSTVO ORIJENTACIJESKE SEKCIJE:

Marija Schubert, predsjednica
099 2016 350
marija.schubert.anadolac@gmail.com

Davorka Srebačić, zamjenica predsjednika
098 474 810

Milan Turkalj, član
091 5701 392
turkaljmbg@gmail.com

Predrag Labaš, član
091 5366 759

RUKOVODSTVO INFORMATIVNE SEKCIJE:

Jelena Ruk, predsjedsjednica
jelena.ruk.vz@gmail.com
091 603 6650

Miroslav Priher, zamjenik predsjednice
091 6113306
miroslav.priher@gmail.com

Branko Galinec, član
098 859381
sinek.vz@gmail.com

Milan Turkalj, član
091 5701392
turkaljmbg@gmail.com

Ljubica Šargač, član
091 5721092
ljubasargac@gmail.com

RUKOVODSTVO GOSPODARSKE KOMISIJE

Slavko Melnjak, predsjednik
099 706 0175
slavko.melnjak973@gmail.com

Marina Fogec, zamjenica predsjednika
091 1607022
marina.fogec@gmail.com

Jurica Koledić, član
091 2390523
jurica.koledic@vzz.hr

Dubravko Horvat, član
091 8959516
dubravko.h78@gmail.com

Danijel Melnjak, član
099 6723869
melnjak.danijel@gmail.com

Rukovodstvo komisije za dodjelu priznanja:

Terezija Garafolić, Predsjednik komisije
098/809420
tea.garafolic@gmail.com

Ljiljana Kliček, član
091 5390583
ljiljana.klicek@miv.hr

Hrvatsko planinarsko društvo "MIV Varaždin"

Sjedište društva | Metalska 2, 42000 Varaždin

E-mail | hpdmiv@gmail.com

Žiro račun | HPD “MIV” VARAŽDIN, HR2423400091116025246 u PBZ

Matični broj | HPD “MIV” VARAŽDIN – 3381323 OIB | 66652901002 

Prostorije 4. mjesnog odbora Grada Varaždina

Sastajemo se svake srijede u 18:00

Popis vodiča

Red.Br.PrezimeImee-poštaTelefon
1BAREŠIĆVALENTINAvidovic.valentina@gmail.com099/4033981
2ČERVEKDUBRAVKAdubravka.cervek@gmail.com098/1381149
3ČEŠNJAJVLADIMIRvladimir.cesnjaj@gmail.com099/7011646
5ČOKLICAJADRANKAjadrankadina@gmail.com098/1743755
6DETIĆLIDIJAkedobrolids@gmail.com091/5918102
7DRAŽIĆDRAGICAddrazi23@gmail.com098/1750717
8DRUŠKOBORISboris.drusko@vz.t-com.hr091/5103011
9GALINECBRANKOsinek.vz@gmail.com098/859381
10GAŠPARACDIJANAgasparac.d@gmail.com092/3054342
11GREGURDANIJELAdanijela.gregur@gmail.com098/1756529
12HAJDINHELENAhelena.hajdin@gmail.com097/7946855
13HERCEGMAJAmaja.herceg17@gmail.com099/8739173
14ILIĆDALIBORdalibor.ilic@vz.t-com.hr091/5847275
15JEFTIĆZORANjefta06@yahoo.com091/5112570
16JURECDAVORdavor.jurec@gmail.com091/6500053
17KOBALALEKSANDARsasa.kobal14@gmail.com091/9114211
18KOLAKSNJEŽANAsnjezana.kolak@gmail.com091/5751042
19KOPJARMARINAkopjarm@gmail.com098/591085
20KOŠIĆ ČAČIĆZORANzoki.kosic@gmail.com099/2630366
21KOVAČIĆJOSIPlasta.miv@gmail.com098/9282687
22LAZANEO STANČINJELENAjelenalazaneostancin@gmail.com091/1543740
23MAJHENANDREJAandreja.mjhn@gmail.com099/4092200
24MARASOVIĆJOSIPjosip.marasovic.777@gmail.com091/5690253
25MARTINIĆJERKOjerko.martinic3@gmail.com098/715360
26MIKACVESNAvesnasaravesna787@gmail.com095/8628268
27NOVAKLADISLAVladislavnovak15@gmail.com098/9255090
28PENTIĆBRANKAbranka.zuber1@vz.t-com.hr091/5081698
29POKOSMARKOmarkopokos@gmail.com091/5148465
30POSPIŠILPAULApaula.pospisilmalic@gmail.com095/3577580
31POTREBICADOMAGOJdpotrebi@gmail.com099/4899556
32POTREBICATANJAtanja.potrebica@gmail.com098/646815
33PRIHERMIROSLAVmiroslav.priher@gmail.com091/6113306
34RUKJELENAjelena.ruk.vz@gmail.com091/6036650
35SEKULIĆSREČKOssekulic54@gmail.com095/8610159
36SLUNJSKI SEKOLMIRELAmirela.slunjski@gmail.com098/1632714
37STUPARDRAGUTINgaga1965@net.hr091/5532325
38ŠEBREKNIKOLAmakina118@gmail.com091/5438714
39ŠUMAKSLAVKOslavko.sumak@gmail.com098/1936963
40TIŠLJARGORANgoran.tisljar@gmail.com099/4469822
41TOMACIVANKAivatomac1@gmail.com099/8824262
42TURKALJMILANturkaljmbg@gmail.com091/5701392
43VRBANIĆSINIŠAs.vrbanic@bomark.hr099/8037033
44VUGRINECMARIJAvugrim@gmail.com098/9025372
45VUGRINECZENILzenil.vugrinec@gmail.com098/792252